برای بستن ESC را بزنید

قلم چی

قلم چی یکی از موسسات برگزاری آزمون های آزمایشی است که بیشترین داوطلب را در بین سایر موسسات داراست پخش سوالات قلم چی دو روز قبل آزمون توسط کانال ما در تلگرام انجام خواهد شد کلید قلم چی نیز به همین ترتیب پخش میشود برای حمایت از ما وارد کانال تلگرامی ما بشید